Hygiëne

Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel. Na elke floatsessie en automatisch om de 2 uur en de hele nacht vindt er een reiniging plaats door middel van een filtersysteem, waterstof peroxiden en een uv-filter. Er zit 550 kg epsom zout in het bad wat wekelijks wordt gemeten op soortelijk gewicht. Door het filtersysteem in combinatie met het zout hebben bacteriën en virussen geen enkele kans. Elke maand wordt er een watercontrole analyse uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Ook staat het bad nooit uit en zo blijft het 24/7 zuiver.

Covid-19

Als masseur draagt Marco in belangrijke mate bij aan het verbeteren van iemands gezondheid. Met een gedegen medische basiskennis is hij opgeleid om ook in Corona-tijd zorgvuldig en veilig aan te raken c.q. te masseren. Daarnaast dragen wij in de praktijk zorg voor een hygiënische omgeving die minimaal voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

Protocol

 1. Marco masseert alleen als hij zelf ook gezond is.
  Dat wil zeggen: wij (of onze gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen zijn wij tenminste 24 uur klachtenvrij voordat wij weer behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zullen wij pas weer werken als we tenminste 2 weken klachtenvrij zijn.
 2. In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, treffen wij extra hygiënische maatregelen
 3. Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.
 4. Na iedere cliënt wordt alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurkrukken)
 5. Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.
 6. Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt. 
 7. Wij bepalen telefonisch, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het klantendossier.
  Wij behandelen:
  • personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts)
  • personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  • personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 8. Wij nemen in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het opnameprotocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.
 9. Wij vragen cliënten in principe alleen naar de praktijk te komen. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen. Een combinatie massage/floaten voor twee personen geldt uiteraard wel voor twee personen. Door voldoende tijd tussen behandelingen in te plannen, laten wij cliënten niet wachten in de wachtruimte. Zij kunnen aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. 
  Wij informeren naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak
  Wij vragen cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.
 10. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst, bij voorkeur met alcohol
  Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar. 
 11. Wij blijven altijd minimaal op 1 ½ meter van de cliënt behalve bij de massage
  Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek behouden wij altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.
 12. Voorafgaand aan de massage en na de massage wassen wij onze handen volgens de richtlijnen van het RIVM.
 13. Indien dit door de masseur en/of cliënt gewenst wordt dragen wij en/of de cliënt (optioneel) een mondkapje.
 14. Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.
 15. Wij informeren onze cliënten over deze voorwaarden.
 16. Wij aanvaarden GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.
  In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteren wij geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting.