Benen

De benen hebben evenals het bekken te maken met ons basisgevoel van stevigheid. Een goede doorstroming van dit gebied heeft gevolgen voor de rest van het lichaam. Reflectorisch gezien heeft massage van de benen een belangrijke invloed op de darmen, de nieren en de (gal) blaas.
Massage geeft bij pijn een ontspannende werking, die ontstaat door bijvoorbeeld strijkingen en knedingen van spieren en bindweefsel. Een diepgaande ontspanning van lichaam en geest. Ook heeft massage invloed op de bloedsomloop en de lymfecirculatie.
Klachten aan de onderbenen hebben vaak te maken met de klachten van de blaas en de blaasmeridiaan, dus alles wat de waterhuishouding in het lichaam betreft. Massage van de buitenzijde van de bovenbenen heeft energetische gevolgen voor de galblaasmeridiaan. Massage van de overige spieren in het bovenbeen hebben gevolgen voor de dikke darmmeridiaan. 

“Ieder lichaamsdeel vertelt zijn eigen verhaal: Als je langere tijd een (te) druk bestaan hebt geleid, kan dit tot (te) veel spanning in de bovenbenen leiden. Je bent je zelf letterlijk voorbij gelopen en je lichaam geeft dit signaal af. Ook standvastigheid kan spanning opleveren.”

Mogelijke thema’s benen:

  • Stilstaan (bij de dingen) en standvastigheid
  • Beweging en activiteit
  • Op eigen benen staan
  • Je zelf voorbij lopen
  • Je been (poot) stijf houden

Massage haalt niet alleen spanningen of pijn weg, maar kan juist de mens aanzet geven tot bewustwording, doordat via aanraking contact wordt gemaakt met bepaalde gevoelsbelevingen in het lichaam waardoor inzicht kan worden verkregen waar de klacht mee te maken heeft. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.
De vraag kan worden gesteld, wat levert de klacht mij op en wat betekent het in mijn totale levenspatroon.

Ieder lichaamsdeel vertelt zijn eigen verhaal…