Emoties

Spanningen in de schoudergordel, armen en handen hebben vaak te maken met psychische en emotionele druk. Deze klachten zijn het gevolg van een blokkade in het nek-schoudergebied. Spanning in dit gebied heeft neurologische gevolgen voor armen en handen. Symptomen kunnen zijn schouder- en nekpijn, vol gevoel op de borst, kortademigheid, benauwdheid, astma.


Massage geeft bij lichamelijke en psychische pijn een ontspannende werking, die ontstaat door bijvoorbeeld strijkingen en knedingen van spieren en bindweefsel. Een diepgaande ontspanning van lichaam en geest. Ook heeft massage invloed op de bloedsomloop en de lymfecirculatie.


Als je geestelijk uit balans geraakt bent of in een emotioneel proces verkeert, kan massage van de armen en schouders je helpen deze geestelijke en lichamelijke pijn te verlichten en los te laten. De massage vraagt je tevens bewust te worden waar de klacht mee te maken kan hebben. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is daarbij belangrijk. Armmassage is zeer geschikt om opgekropte emoties los te laten. Ook na een drukke werkdag raken de spieren die de schouders stabiliseren gespannen. Armmassage kan tevens het ontstaan van RSI helpen voorkomen en bestaande klachten verminderen.


Massages zijn heilzaam. Uit ervaring is gebleken dat regelmatige massage psychische en emotionele klachten kunnen verlichten en helpen te verwerken.
Massage haalt niet alleen spanningen of pijn weg, maar kan juist de mens aanzet geven tot bewustwording, doordat via aanraking contact wordt gemaakt met bepaalde gevoelsbelevingen in het lichaam waardoor inzicht kan worden verkregen waar de klacht mee te maken heeft. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.
De vraag kan worden gesteld, wat levert de klacht mij op en wat betekent het in mijn totale levenspatroon.

Ieder lichaamsdeel vertelt zijn eigen verhaal…