Nek en schouders

Massage haalt niet alleen spanningen of pijn weg, maar kan juist de mens aanzet geven tot bewustwording, doordat via aanraking contact wordt gemaakt met bepaalde gevoelsbelevingen in het lichaam waardoor inzicht kan worden verkregen waar de klacht mee te maken heeft. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.
De vraag kan worden gesteld, wat levert de klacht mij op en wat betekent het in mijn totale levenspatroon.

“Ieder lichaamsdeel vertelt zijn eigen verhaal…
Wat vertelt pijn in schouders en nek?”

Geestelijke spanning manifesteert zich meestal als eerste in het nek- en schoudergebied. Teveel op je schouders nemen is wel de meest bekende symbolische uitdrukking. Massage in nek- en schoudergebied wordt dan ook altijd ervaren als opluchting. De masseur neemt letterlijk (even) iets van de schouders.

Mogelijke thema’s schouders:

  • lasten dragen
  • wilskracht, doorzettingsvermogen, trots
  • vermoeidheid, gespannenheid, gejaagdheid, ongeduld

Mogelijke thema’s nek:

  • hardnekkigheid
  • onbuigzaamheid
  • onverzettelijkheid
  • koppigheid
  • flexibiliteit