Rug

Massage haalt niet alleen spanningen of pijn weg, maar kan juist de mens aanzet geven tot bewustwording, doordat via aanraking contact wordt gemaakt met bepaalde gevoelsbelevingen in het lichaam waardoor inzicht kan worden verkregen waar de klacht mee te maken heeft. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.
De vraag kan worden gesteld, wat levert de klacht mij op en wat betekent het in mijn totale levenspatroon.

“Ieder lichaamsdeel vertelt zijn eigen verhaal…
Wat vertelt pijn in (boven en onder) rug?”

De rug representeert de krachtige kant van de mens. In de onderrug kun je je eigen kracht ervaren. De rug houdt je staande en geeft je stabiliteit. De rug is het lichaamsdeel waar je veel kunt opstapelen en dat krom kan buigen van een teveel aan zorgen of lasten. Spanning en blokkades in de onderrug kunnen er op wijzen dat het geloof in eigen kracht wordt ondermijnd. Spanning in de boven rug heeft vaak te maken met druk.


Rugmassage wordt vaak ervaren alsof er letterlijk een last wordt afgenomen. Het geeft een ruimer en lichter gevoel. In de rug bevinden zich de bindweefselzones, waar vaak nog onverwerkte emoties zijn opgeslagen. Hierdoor ontstaan verhardingen en verklevingen in dat gebied. Massage van deze zones hebben ook effect op de weefselstructuren van verschillende organen van veraf gelegen lichaamsdelen.

Mogelijke thema’s:

  • Ruggensteun of ondersteuning
  • Zelfvertrouwen
  • Rug rechten, oprechtheid
  • Alles achter de rug hebben
  • Een brede rug hebben