Voeten

Massage haalt niet alleen spanningen of pijn weg, maar kan juist de mens aanzet geven tot bewustwording, doordat via aanraking contact wordt gemaakt met bepaalde gevoelsbelevingen in het lichaam waardoor inzicht kan worden verkregen waar de klacht mee te maken heeft. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.
De vraag kan worden gesteld, wat levert de klacht mij op en wat betekent het in mijn totale levenspatroon.

Ieder lichaamsdeel vertelt zijn eigen verhaal…
Je voeten zijn de basis voor je houding. Je voeten geven je de mogelijkheid te aarden (vaste voet te veroveren, op eigen benen te staan) Als je goed geaard bent, sta je in contact met je werkelijkheid.

Standvastigheid en bestendigheid zijn eigenschappen die van je voeten uitgaan en die je in staat stellen het leven te ‘doorstaan’.
De voeten weerspiegelen alles wat zich bij je in het lichaam afspeelt, op bewust of onbewust niveau. De stand van de voeten, de vorm, de kleur en de temperatuur zeggen iets over hoe je je voelt, wie je bent en over de situatie waarin je je (nu) bevindt.


Massage van bepaalde voetzones heeft gevolgen voor het fysiologisch functioneren van de daarmee corresponderende delen in de rest van het lichaam. De uiteinden van zenuw- energiebanen worden geraakt en de bloedsomloop, de lymfestroom en de energiestroom worden beïnvloed. Dit heeft tot gevolg een verbeterde circulatie met effect op de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen.


Bij voetreflexzone massage worden de voeten in drie delen opgesplitst. Op het bovenste deel van de voeten vind je ook het bovenste deel van het lichaam terug. Als deze zones pijnlijk of gespannen zijn, is er een overbelasting in dit gebied te constateren.  Mogelijke klachten kunnen te maken hebben met “te veel in met het hoofd bezig  zijn” (verstand), wat ten koste zou kunnen gaan van de aandacht van het buikgebied (het gevoel).


Het middelste deel van de voeten vind je in het middelste deel van het lichaam terug, het buikgebied.
Het onderste deel van de voeten tot aan de hielen heeft te maken met het bekkengebied en de benen.